Bostadsrättsföreningen Råcksta,  

ett grönt, skönt och lugnt boende

Bostadsrättsföreningen Råcksta bildas

1979, i slutet av året, erbjuder ledningen för Krutbruket med Rolf Juhlin i spetsen på ett möte hyresgästerna att köpa bostäderna i Hagalund och Raden.

1982, i april, kommer brev till samtliga boende om att köpa fastigheten Raden annars kommer den att rivas. Av säkerhetsskäl skall däremot Hagalund rivas.

1982, i maj, ställs frågan av nye chefen på Krutbruket, Anders Olsson, om hyresgästerna är beredda att överta Raden. En interimstyrelse börjar nu jobba med frågan och får efter diverse förvecklingar löfte att dröja med svaret till den 1 december detta år.

1982, den 20 oktober, bildas så bostadsrättföreningen Råcksta med en styrelse bestående av Leonard Ulvede (ordförande), Arthur Jansson (vice ordförande), Ove Grelsson (kassör), Sven-Erik Sandberg (sekreterare) och Tage Höijer (ledamot). Suppleanter blev Sven Fahlström och Ulf Eriksson

1982, den 3 december, registreras bostadsrättsföreningen Råcksta hos Länsstyrelsen i Sörmland.

1982, den 17 december, tas regeringsbeslut, som bemyndigar FFV att överlåta fastigheten Råcksta 2:2 till bostadsrättsföreningen Råcksta

1983, den 14 februari, skrivs köpeavtalet under av FFV och brf Råcksta.

1983, den 9 mars, registreras lagfarten för fastigheten Råcksta 2:2 på brf Råcksta vid Eskilstuna Domsaga.

På bilden syns vårt äldsta hus, som byggdes 1890. Det är Kvarnbergavägen 15 och foto taget från taket på 17.