Bostadsrättsföreningen Råcksta,  

ett grönt, skönt och lugnt boende

Midsommarafton 2011

Ett bildspel startar automatiskt. Bildspelet kan stannas och bild för bild visas.  Foto: Ove Hallin