Bostadsrättsföreningen Råcksta,  

ett grönt, skönt och lugnt boende

Föreningens stadgar

Stadgarna finns i pdf-format för nedladdning.

Våra uppdaterade stadgar godkändes av Bolagsverket 2019-06-03.

De tidigare stadgarna var från 2004-06-21.