Bostadsrättsföreningen Råcksta,  

ett grönt, skönt och lugnt boende

Bostadsrättsföreningen Råcksta's boenderegler bl a

 

Vår förening är självständig och ansvarar ekonomiskt för alla egna utgifter.
Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Det är föreningsstämman som väljer styrelsen.
Ordföranden är ofta också vicevärd.
Varje vår delas en årsredovisning ut till samtliga hushåll.
Kallelse till föreningens årsmöte bifogas årsredovisningen och årsmötet hålls ca 3 veckor senare.
Föreningen skall verka för att tillgodose samtliga boendes önskemål. Förslag på förbättringar kan lämnas till någon person i styrelsen.

En bostadsrättsinnehavare ansvarar till stor del själv för lägenhetens "insida", dvs tapeter, målning, golv och vitvaror. Föreningen ombesörjer t ex utsidan av fönster, vattenledningar m m. Är ni osäker på vem som ansvarar för något annat, kontakta vicevärden.

Varje lägenhet har en egen inre underhållsfond för renovering och där man mot uppvisande av kvitto således kan ta ut pengar. Efter stadgeändring har avsättning till inre fonden upphört från år 2004. Innestående medel i fonden kvarstår tills en föreningsstämma beslutar något annat.

Visa hänsyn till och förståelse för era grannar så kommer vi alla att trivas tillsammans.
Se boendereglerna!
Att tänka på särskilt:
Ha inte för hög volym på radio, stereo eller TV mellan 22.00 och 07.00.
OBS! Att bashögtalare alltid hörs mycket mer hos grannen.
Spola inte vatten mer än nödvändigt efter kl 23.00.
Trapphusen är lyhörda!
Lägg sopor i ett kärl som locket går igen på.
Använd kommunens sopstation för glas, plast, kartong och plåt.

 

Städning

Samtliga boende i huset ansvarar för städningen i gemensamma utrymmen. Se även info i städutrymmet! Undantag görs för de som av hälsoskäl eller handikapp inte kan. Turordningen för städningen görs upp med grannarna. Är man borta under sin "vecka" byter man förstås med en granne eller löser städningen på något annat sätt. Städningen utförs minst en gång i veckan eller efter behov.

 

Tvättstuga

Föreningen har tvättstuga i alla husen utom i Kvarnbergavägen 15. Boende i denna fastighet använder tvättstuga i Kvarnbergavägen 17 eller 19. Bokning av tvättider sker efter särskild lista, som kan variera från hus till hus. Tänk på att tvättning under tider sent på kvällen och under natten kan störa grannar och därför bara kan göras med deras tillåtelse. Den som vill tvätta under annans bokade tvättid skall inhämta tillåtelse av den ordinarie bokaren. När något inte fungerar i tvättstugan eller du har någon fråga, ta kontakt med vicevärden. Se även anslag i tvättstugan. När tvättpasset är avslutat: Kontrollera att tvättmaskiner, tumlare och torkskåp är tömda. Rengör filter i tvättmaskiner och tumlare. Töm vattenbehållare i tumlare och spola av eventuell kondensor. Stäng av strömmen till maskinerna och vattnet till tvättmaskinerna. Städa tvättstugan efter dig!

 

Sophantering

Sopkärl finns intill de flesta husen och vid det lilla garaget i norra delen av området. I sopkärlen ber vi er att bara lägga hushållssopor. Om kärlet är fullt, så att locket inte går att stänga, lägger ni förstås soporna i något annat kärl. Sopor för återvinning t ex batterier, glas, plast, kartong, plåt och tidningspapper lägger vi naturligtvis i kommunens återvinningsstationer.

Gräsklippning

Gräsklippare finns i ett särskilt garageutrymme i hobbylokalen nere vid ån. Till hobbylokalen går din lägenhetsnyckel. För att använda åkgräsklipparen skall man vara 18 år. Rengör maskinerna efter användning!

 

Sandning

Sandkärra finns i samma garageutrymme som gräsklipparna. Sand finns i sanddepån på parkeringen mot ån. För att underlätta öppningen av sandluckorna finns en förlängare i garageutrymmet.

 

Snöröjning

Snöröjning sker oftast av inhyrd entreprenör med traktor, som plogar dom större ytorna i vårt område. Tänk på att underlätta för plogningen genom att inte ha bilar stående i vägen när snöväder förväntas. Övrig snöröjning förväntas utföras av de medlemmar som orkar och kan. Det finns bl a snöslädar vid varje hus. Om vi hjälps åt så blir det inte så betungande.