Bostadsrättsföreningen Råcksta,  

ett grönt, skönt och lugnt boende

 

 

 

Fakta om Bostadsrättsföreningen Råcksta!

Organisationsnummer

716401-9882

 

Kommun

Strängnäs

 

Gatuadress

Kvarnbergavägen 7-25

 

Postadress

647 50 ÅKERS STYCKEBRUK

 

Fastighetsbeteckning

Råcksta 2:2

 

Fastighetsförsäkring

Trygg Hansa Adeförsäkring

fullvärde

Bostadsrättstillägg för bostadsrättshavare

Trygg Hansa tilläggsförsäkring

gäller alla lägenheter

Trygghetsavtal för bostadsrättsföreningar

Anticimex försäkring

besiktning lgh vart 3:dje år

Ekonomisk förvaltning

CeJi's Företagsservice

lokalt företag i Åker

Teknisk förvaltning

egen regi

 från 1 augusti 2012

Fastighetsskötsel

egen regi

 från 1 augusti 2012

Byggnadsår

1890-1904, 1953-54

 

Fastighetsvärde vid förvärvet

1 147 600:-

 

Markvärde vid förvärvet

344 700:-

 

Produktionskostnad

11 512 700:-

 

Årsavgift år 2019

768,6 kr/m2

 

Antal lägenheter

42 st

totalt 2 888 m2

Varmgarage

4 st

 

Kallgarage

12 st

motorvärmaruttag

Carport-platser

12 st

motorvärmaruttag

Tax.värde byggnader år 2013

11 848 000:-

 

Tax.värde mark år 2013

2 707 000:-

 

Grannsamverkan

Ja (egen regi)

 

Samlings-/festlokal

Ja (enkel)

 "Knutpunkten"

Bastu och relax

Nej

 

Gym

Nej

 

Solarium

Nej

 

Hobbylokal

Ja

modell mindre

Vävstuga

Nej

 

Godkänt OVK protokoll

Nej

 

Intern tvkanal

Nej

 

Boulebana

Nej

 

Mailadress

brf@brfracksta.se

 

Ledamot

Marie-Anne Kihlblom

072-220 76 45

Vice ordförande och sekr.

Ove Hallin

070-627 39 80

Ledamot

Gunilla Strömbäck

070-766 38 98

Ledamot och vicevärd

Roger Eklund

070-958 89 94

Ordförande

Owe Asplund

070-674 24 30

Ledamot

Sven-Erik Sandberg

070-687 19 13